Kurzy

Equine Touch kurzy

 

Naše kurzy byly vyvinuty speciálnÄ› pro majitele koní, jelikož právÄ› ti jsou v každodenním styku se svými „koňskými kamarády“ a mohou tak zaznamenat, že nÄ›co není ve 100% poÅ™ádku.

Kdo nÄ›kdy vidÄ›l hrát si konÄ›, dobÅ™e ví, že si dovedou hrát „hodnÄ› intensivnÄ› a hodnÄ› tvrdÄ›“ a o nÄ›jaké to namožení svalu pak nebývá nouze. Pomocí techniky Equine Touch mohou majitelé provést cílenou palpaci, popÅ™ípadÄ› základní ošetÅ™ení celého tÄ›la, které jim pomůže se rozhodnout, jak postupovat dál, tedy zda postačí dát koníkovi pár dní volna na regeneraci nebo je nezbytné volat veterináÅ™e, protože se nejspíš nejedná o jen tak obyčejné namožení.

Equine Touch ovšem není jen palpační systém, který nám pomůže získat mnoho cenných informací o tÄ›le, ale je to také technika, která pomáhá nastolit rovnováhu v mÄ›kké tkáni. Jedná se v podstatÄ› o jakýsi obousmÄ›rný informační kanál, dokáže k tÄ›lu hovoÅ™it (aplikací ET pohybu) a zároveň naslouchat tomu, co se v tÄ›le dÄ›je (posouzením reakcí konÄ› a stavu mÄ›kké tkánÄ›).

 

Equine Touch je určen jak pro majitele koní, tak i pro profesionály

Majitelé koní se mohou zúčastnit všech stupňů Equine Touch, kde si nejen osvojí techniku ET, ale také získají mnoho informací, které jim umožní lepší komunikaci s dalšími odborníky z Å™ad veterinářů, trenérů, podkovářů, zubařů či výrobců sedel.

To ovšem rozhodnÄ› neznamená, že naše kurzy nejsou určeny profesionálům (praktikantům jiných technik nebo odborníkům z jiných odvÄ›tví)!  Naopak! V Equine Touch mohou najít další cennou metodu, kterou snadno implementují k tÄ›m stávajícím.

Equine Touch může samozÅ™ejmÄ› působit sám o sobÄ›, ale je také velmi účinný v kombinaci s homeopatií, akupunkturou či chiropraxí (to jen pár namátkou). S tÄ›mito technikami byl dlouhodobÄ› testován a mnoho našich praktikantů, působících pÅ™evážnÄ› v zahraničí, kde jsou tyto techniky více využívány, má s touto kombinací výborné zkušenosti.

L2 Czech 2014(4) ET L1 CZ 2014(4)